Buchhandel

Ansprechpartner für den Buchhandel

Trade Sales
Fachinformationen D/A/CH

Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart
Postfach 30 11 20, 70451 Stuttgart 


 • +49711 8931 888

Trade Sales
TRIAS

Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart
Postfach 30 11 20, 70451 Stuttgart


 • +49711 8931 888

Trade Sales
Fachinformationen Rest of World

Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart
Postfach 30 11 20, 70451 Stuttgart 


 • +49711 8931 421

Maurizio
Guzzo,
Trade Sales Manager D/A/CH

Schwerpunkt: Fachinformationen 


 • +49711 8931 937

Katharina
Voß,
Sales Associate D/A/CH

Schwerpunkt: Fachinformationen 


 • +49711 8931 921

Dorothea
Hinderer,
Sales Associate D/A/CH

Schwerpunkt: Fachinformationen 


 • +49711 8931 938

Nina
Schellwies,
Trade Sales Manager D/A/CH

Schwerpunkt: TRIAS 


 • +49711 8931 936

Denise
Klawonn,
Sales Associate D/A/CH

Schwerpunkt: TRIAS 


 • +49711 8931 170

Holger
Lobitz,
Sales Associate D/A/CH

Schwerpunkt: TRIAS 


 • +49711 8931 946

Heike
Schmid,
Sales Associate D/A/CH

Schwerpunkt: TRIAS 


 • +49711 8931 890

Sue
Masters,
Sales Associate Rest of World


 • +49711 8931 117

Nadine
Langenströer,
Head of Logistics


 • +49711 8931 934

Dagmar
Kirsch,
Director Trade Sales D/A/CH


 • +49711 8931 957